سایت

 اطلاعات تماس

 نام شرکت

razico.ir

فکس:66746309

تلفن:66763718

پخش رازی      

behestandistribution.com

فکس:88536970

تلفن:84054000

بهستان پخش

mahyadarouinc.com

فکس:88465319

تلفن:88468008

محیا دارو

cinnadco.com  

فکس:44668177

تلفن:1-44630050

سینا پخش ژن 

eltiampharm.com

فکس:44545429

تلفن:54-44545752

التیام

dayadarou.com

فکس:88885712

تلفن:9-88870147

دایا دارو

tdtdco.com

فکس:88271506

تلفن:88231038 

تدبیر داروی تابان

nokhbegandc.com

فکس:87792202

تلفن:87792000

داروگستر نخبگان

rasapakhsh.com

فکس:22411829

تلفن: 22406007

توسعه دارویی رسا

mctough.com

فکس:88305644

تلفن:88317945

مکتاف

 

شرکت درسا دارو درسا دارو کوشیده است تا در عرصه تولید محصولات دارویی کشور با ...