نام شرکت

 اطلاعات تماس

 سایت

پخش رازی

فکس:66746309

تلفن:66763718

razico.ir

بهستان پخش

فکس:88536970

تلفن:84054000

behestandistribution.com

محیا دارو

فکس:88465319

تلفن:88468008

mahyadarouinc.com

سینا پخش ژن 

فکس:44668177

تلفن:1-44630050

cinnadco.com

التیام

فکس:44545429

تلفن:54-44545752

eltiampharm.com

دایا دارو

فکس:44400940

تلفن:44400940

dayadarou.com

تدبیر داروی تابان

فکس:88271506

تلفن:88231038 

tdtdco.com

داروگستر نخبگان

فکس:87792202

تلفن:87792000

nokhbegandc.com

توسعه دارویی رسا

فکس:22411829

تلفن: 22406007

rasapakhsh.com

مکتاف

فکس:88305644

تلفن:88317945

mctough.com

شفا آراد

فکس: 88511499

تلفن: 88731323

shafaarad.com

 

شرکت درسا دارو در سال 1393 پس از طی مراحل متعدد ارزیابی، از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان دارویی معرفی گردیده است.