همایش و مراسم ها
 

شانزدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق

توقف اسلاید تصاویر
شروع اسلاید تصاویر
باز نگری
بستن پنجره