همایش و مراسم ها
 

کنگره قلب و عروق واقع در بیمارستان جوادالائمه (ع)مشهد

توقف اسلاید تصاویر
شروع اسلاید تصاویر
باز نگری
بستن پنجره