همایش و مراسم ها
 

همایش تجلیل از سه دهه مدیریت جهادی در عرصه تولیدات و خدمات حوزه سلامت

توقف اسلاید تصاویر
شروع اسلاید تصاویر
باز نگری
بستن پنجره