دفتر مرکزی

آدرس

تهـران محله تیمـوری- بلـوار شهـید صالحی - برج فناوری شریف- طبقه هشتم کدپستی: ۱۴۵۹۹۶۵۲۰۴

تلفن

تلفن:۵۴۶۱۲۰۰۰ ۰۲۱

فکس: ۶۶۰۰۸۵۳۳ ۰۲۱

ایمیل

ایمیل: info@dorsadarou.com


کارخانه

آدرس

درسا ۱ : - استان البرز- شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار دکتر حسابی غربی،خیابان گلنوش سوم، خیابان گلفام چهارم
کدپستی: ۳۱۸۸۱۱۹۹۷۸
- استان البرز -کرج، مهرشهر، فرودگاه بین المللی پیام، منطقه ویژه اقتصادی، بلوار شهید عباس بابایی، انتهای خیابان چهارم
کدپستی: ۳۱۸۷۴۱۱۲۷۲
درسا ۲ : استان البرز- کمالشهر، نرسیده به پلیس راه، خیابان صفا، بعد از کارخانه سها ۲
کدپستی: ۳۱۹۹۹۹۷۹۵۱

تلفن

تلفن: ۳۷۷۷۵۱۴۹ ۰۲۶

فکس: ۳۷۷۷۵۱۴۸ ۰۲۶

ایمیل

ایمیل: factory@dorsadarou.com

لیست ایمیل واحد ها


واحد نام مدیر ایمیل
واحد نام مدیر ایمیل
1- مدیریت عامل دکتر امیراسماعیل ثقفی نیا info@dorsadarou.com
2 - تضمین کیفیت دکتر جواد گودرزی regulatory@dorsadarou.com
3 - بازاریابی و فروش دکتر هما هاتفی مینائی sales@dorsadarou.com
4 - صادرات دکتر مجید جمشیدی export@dorsadarou.com
7 - مالی خسرو رحیم زاده financial@dorsadarou.com
5 - بازرگانی فرشید حق پرست commercial@dorsadarou.com
6 - منابع انسانی علیرضا نادری hr@dorsadarou.com
8 - کارخانه مهندس سهراب قربانی factory@dorsadarou.com